Nudimo vam usluge savjetovanja o tome kakav informacijski sustav najbolje odgovara vašim potrebama u skladu s praksom koja je u vašem poduzeću uobičajena:

  • ako sada koristite jedan ili više programa za obradu podataka, možemo implementirati i optimizirati rad točno onih djelatnika koji sada rade na obradi podataka.
  • poštujemo vašu podjelu poslova između djelatnika i omogućujemo im obavljanje svih poslova koje i sada rade.
  • WEBKOMIS uvijek možete proširiti novim radnim mjestima po potrebi.

Modeliranje cijene usluga

Kada se mijenja način poslovanja, npr. uvodi novi način odvoza otpada, ili se uvodi usluga pročišćavanja vode, važno je dobro procijeniti kakve će efekte nove cijene imati na ukupne prihode.

Stoga vam nudimo uslugu probnog obračuna po željenom cjeniku na vašim realnim podacima. U njemu možete varirati predložene cijene i dobiti raspodjelu prihoda po vrstama korisnika i usluga za svaku kombinaciju cijena. To će vam omogućiti izradu najpovoljnijeg modela cijena i spriječiti neugodna iznenađenja nakon što je cijenik prihaćen i objavljen.

Kako lokalne samouprave donose cijene komunalnih usluga na svom području, ovakav model s varijacijama i posljedicama po prihode će biti idealan za donošenje odluke o novom cjeniku usluga.

 

 

ISD informacijski sustavi
ISD informacijski sustavi

ISD informacijski sustavi