Preuzmite WebKOMIS informativni letak

WebKOMIS je kompletan informacijski sustav za obračun i obradu komunalnih usluga. To je hrvatski ERP (Enterprise Resource Planning) za komunalna poduzeća i jedinice lokalne samouprave, a namijenjen je svima koji velikom broju kupaca periodički obračunavaju bilo kakve usluge.

WebKOMIS može sve obračunati

Usluge koje WebKOMIS obračunava mogu biti očitavanje, poput brojila vode ili plina, gdje se obračunava realna potrošnja, a mogu biti i fiksnog mjesečnog iznosa, poput komunalne naknade. One također mogu ovisiti o sezoni potrošnje. Usluge mogu biti spajane na uplatnici ili razdvojene, a osim uplatnica mogu se slati i računi i rješenja o zaduženju.

WebKOMIS sadrži sve potrebne aplikacije

Pored komunalnog poslovanja, WebKOMIS softver obuhvaća i sve ostale aplikacije koje su u poduzeću potrebne, što možete detaljnije vidjeti na našim stranicama. Želimo istaknuti tijesnu povezanost komunalnog poslovanja i financijskog računovodstva, koja omogućuje razdvajanje ili spajanje kontiranja komunalnih usluga, što daje željenu sliku poslovanja u glavnoj knjizi. Tako možete dobiti svaku uslugu na svom kontu, ili grupirano kontiranje usluga, a kroz mjesta troška sve to možete pratiti i po teritorijalnim jedinicama – općinama, mjestima ili ulicama.

Izuzetno je jednostavno dobiti popis dužnika po visini ili starosti duga postavljanjem bogatog seta kriterija po kojima želimo formirati spisak. Taj spisak može poslužiti za pregled, ali i za slanje opomena i ovrha, kao i za otpis dugova ili slanje tehničkih obavijesti.

WebKOMIS podržava Holding koncept

Naš program omogućuje ravnopravno vođenje više nezavisnih poduzeća, pri čemu ona mogu dijeliti potrebne podatke, npr. matični registar kupaca ili kontni plan, pa se unosom novog korisnika u jedno poduzeće on se automatski otvara u svim povezanim poduzećima.

Vaši djelatnici mogu obrađivati podatke u jednom ili više poduzeća za koja su im dodijeljena prava; djelatnici koji imaju prava za jedno poduzeće niti ne vide da postoje druga.

WebKOMIS baza podataka je redovito interno smještena i nedostupna izvana neovlaštenim korisnicima, ali je kroz privatne kanale dostupna i za rad od kuće ako nekom djelatniku želite omogućiti takav pristup.

Time je stvoren informatički sustav na kojem se temelji zamisao Holdinga, u kojoj se na istoj šifri kupca vide sva potraživanja i uplate.

Šaljite račune kako želite

Sve usluge možemo staviti na isti račun ili uplatnicu ukoliko za to postoje uvjeti – zajednički račun sa kojeg će se uplate po dijelovima prebacivati na osnovne račune.

WebKOMIS omogućuje i štampu nezavisnih računa koji dospijevaju u istu omotnicu.

Sve WebKOMIS račune možete slati na mail adrese, ili u slučaju sporazuma sa bankom na elektroničko plaćanje.

WebKOMIS se prilagođava vama

Razvili smo mnogo varijacija u komunalnim sustavima tijekom životnog ciklusa WebKOMIS-a. Ali u slučaju da ovo što vi trebate nije prisutno u WebKOMIS-u, prilagodit ćemo tražene module vašim potrebama. Očigledne prilagodbe su izgledi računa i ostalih dokumenata koje šaljete korisnicima; ali prilagodbe se rade i u bitno dubljim funkcijama, poput obračuna usluga, kako bismo postigli ono što želite. WebKOMIS ima razrađenu strategiju zamjene standardnih modula onima prilagođenima nekom korisniku.

Kako radi?

WebKOMIS je sastavljen od niza podsustava (aplikacija) koji obavljaju različite funkcije u poslovanju poduzeća. Ideja WebKOMIS-a počiva na intuitivnoj organizaciji sučelja kroz čitav informacijski sustav – osnovne funkcije (npr. pretraživanje unosa, novi unos, izmjena unosa) se nalaze na istom mjestu bez obzira na aplikaciju. Time se pojednostavljuje korištenje informacijskog sustava tako da se korisnik koji nauči korištenje jednom aplikacijom može snaći i u svim ostalima bez dodatnog treninga.

Praćenje poslovnih događaja u sustavu tako je postavljeno da pojava događaja i njegovo bilježenje u jednom podsustavu proizvodi registraciju događaja u ostalim podsustavima koji ga očekuju. Na primjer, unos skladišne primke povećava stanje skladišta, ali i unosi ulaznu fakturu dobavljača, iz koje se proizvode knjiženja u glavnoj knjizi prema zadanoj shemi kontiranja.

WebKOMIS uključuje koncept poduzeća za koje se vodi,  što omogućuje da u istoj bazi podataka vodimo poslovanje više od jednog poduzeća, koja mogu biti potpuno nezavisna ili međusobno povezana.

Tri temeljna podsustava predstavljaju Financijsko, Materijalno/robno i Komunalno knjigovodstvo.

Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo je uobičajena knjigovodstvena aplikacija koja omogućuje potpunu knjigovodstvenu obradu bilo kojeg poduzeća, ne samo komunalnog.

Njezin je temelj kontni plan kojeg korisnik sam formira, a može biti postavljeno razdoblje važenja kontnog plana. Financijska konta, analitička konta i mjesta troška imaju duljinu 13 znakova i mogu sadržati znakove. Za svaki se financijski konto određuje ima li analitiku i ima li mjesto troška.

Korisnik vodi poslovanje kroz radna knjiženja koja proknjižavanjem postaju konačna i ne mogu se više mijenjati, osim zakonom predviđenih izmjena. Glavni knjigovođa upravlja razdobljem u koje ostali mnogu knjižiti. Zatvaranjem razdoblja onemogućujuje daljnje knjiženje u to razdoblje, čime osigurava konzistentnost predanih izvještaja.

Pored klasične analitičke i sintetičke evidencije, ova aplikacija omogućuje definiranje korisničkih bilanci po zadanim kontima, čime korisnik dobiva u ruke alat za krojenje izvještaja po vlastitoj mjeri.

Komunalno knjigovodstvo

Komunalno knjigovodstvo jedna je od tri osnovne funkcionalnosti. Ono obuhvaća niz poslovnih funkcija čija je osnovna namjena obračun komunalnih usluga kupcu. Njegovu osnovu čine:

  • matični registar partnera, u kojem su zabilježeni svi potrebni podaci o kupcima i dobavljačima,
  • šifarnik usluga koje se obračunavaju partnerima, te
  • šifarnik potrošnih mjesta, koji pripadaju partnerima ali imaju vlastite podatke o adresi, na kojima se evidentiraju usluge koje se partnerima obračunavaju.

Otvaranjem novog partnera otvara se i analitički konto u financijskom knjigovodstvu na kojem će biti evidentiran financijski promet.  Isto tako, za svaku se uslugu mora definirati shema kontiranja prije no što ona može biti obračunata, kako bi funkcionirao automatizam prijenosa rezultata obrade u financijsko knjigovodstvo.

Obračun usluga provodi se u obradama, gdje se izabire koje će usluge, i za koje razdoblje, biti obračunate kupcima. Obračunom usluga nastaju računi, a postavkama sustava kojima upravlja korisnik možemo birati hoće li sva potrošna mjesta koja neki kupac ima biti predstavljena na jednom računu, svaki na svome ili u nekoj kombinaciji. Također, računi obrade mogu se podijeliti na više uplatnica.

Obračun se može izvesti za sve partnere ili samo za odabrane, a moguć je i pojedinačni obračun na zahtjev partnera prema donešenom stanju.

Obrade su tako postavljene da se mogu nakon obračuna kontrolirati i ponavljati po želji. Kada smo sigurni da je obrada ispravna, zaključujemo je i knjižimo njene rezultate u ostale dijelove sustava.

U ovoj aplikaciji prisutan je velik broj izvještavanja koji sintetizira na različite načine ili analitički ispisuje rezultate obrada obavljenih u nekom razdoblju i pruža klijentima detaljan uvid u stanje sustava – kolika je mjesečna potrošnja na nekom području, tko sve ima otvorenu uslugu, itd.

Materijalno knjigovodstvo

Materijalno/robno knjigovodstvo treća je neophodna aplikacija (uz Komunalno i Financijsko knjigovodstvo) za redovito poslovanje svakog poduzeća, a osobito komunalnog.

U njoj se definiraju skladišta, roba i usluge koje sudjeluju u prometu. Također se određuju skladišni dokumenti koji kolaju u sustavu, kao i djelatnici koji njime upravljaju.

Administrator sustava vrlo detaljno upravlja pravima nad dokumentima i postupcima koje će omogućiti pojedinim djelatnicima, tako da se ne može dogoditi da vrijednost na primki proknjiži netko tko to nema pravo.

Vrlo je važna djelatnost obračun radnih naloga, koji poduzeću omogućuje točno praćenja unutrašnjih troškova, te fakturiranje obavljenih radova kupcima.

Kontiranje se može provesti na nivou skladišta, grupe materijala ili materijala/usluge, a dinamika knjiženja može se podesiti za svaki dokument posebno.

Aplikacija omogućuje zaduživanje zaposlenih,  formiranje glavnih i pojedinačnih radnih naloga, te otvaranje radnih naloga iz knjige kvarova ili redovnih zamjena. Evidentiranjem radnih naloga iz zamjena brojila automatski se prenose nova stanja u komunalno knjigovodstvo.

ISD informacijski sustavi
ISD informacijski sustavi

ISD informacijski sustavi