U WebKOMIS Zahtjevima mogu se kompletno obradititi korisnički zahtjevi ili reklamacije, urediti automatsko generiranje dokumenata koji su Vam potrebni za poslovanje, te tako na jednom mjestu imate sve što Vam je potrebno za komunikaciju sa korisnicima, drugim institucijama ili poduzećima. Nakon što za Vas uredimo predloške, preostaje Vam da upišete podatke te vrlo brzo imate gotovi dokument koji Vam je uvijek dohvatljiv.

Aplikacija WebKOMIS Zahtjevi znatno skraćuje vrijeme izrade potrebnih dokumenata, omogućava uvide u komunalne i financijske pokazatelje partnera, izradu troškovnika i dr.
Izrađena je u najnovijoj verziji Oracle APEX 5, prilagođena za sve vrste
ekrana, uključujući tablete ili mobitele.

Preuzmite priručnik za korištenje

ISD informacijski sustavi
ISD informacijski sustavi

ISD informacijski sustavi